www.apdagroup.com
www.apdagroup.com
www.apdagroup.com

menu

About us เกี่ยวกับเรา
"ผสานความคิด ผลิตสื่อเพื่อสั่งคม"
APDA GROUP ผู้สนับสนุนงานด้านสังคม
www.apdagroup.com
www.apdagroup.com
     บริษัทของเราเริ่มต้นด้วย บอร์ดนิทรรศการ ตั้งแต่ปี 1990 (พ.ศ.2533) เราเป็นบริษัทคนไทย ผลิตในไทย และเป็นบริษัทที่ผลิตเพื่อทดแทนสินค้านำเข้า ในสโลแกนที่ว่า "APDA คือ ระบบนิทรรศการไทย พัฒนาไกลสู่สากล เพื่อคนไทย" ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเราได้พัฒนาสินค้า โดยการคืนกำไรสู่สังคมในรูปแบบของการบริจาคในองค์กรต่างๆ โดยอุปกรณ์ที่เราบริจาคนี้ได้มีสโลแกนของบริษัทว่า "ผสานความคิด ผลิตสื่อเพื่อสั่งคม"
www.apdagroup.com
     ระบบนิทรรศการของ APDA ยึดหลักการของความประหยัด ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ไม่สนับสนุนการทำลายป่า ไม่สร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม
www.apdagroup.com www.apdagroup.com www.apdagroup.com
www.apdagroup.com www.apdagroup.com
     ระบบนิทรรศการของ APDA เป็นสิทธิบัตรของคนไทย ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย สร้างงานให้คนไทยตลอดกระบวนการผลิต นับตั้งแต่วัตถุดิบ อุปกรณ์ Fitting การบรรจุหีบห่อ จนถึงกระบวนการขนส่ง เรามุ่งมั่นพัฒนารูปแบบต่างๆ เพื่อทดแทนสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีหลักการในการออกแบบให้เรียบง่าย ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตลอดเวลา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
“ สู่ชุมชน สู่ชนบท สู่งานแสดงสินค้า ทั่วประเทศ และสู่นานาประเทศ” 

www.apdagroup.com

  Contact us :

  APDA Group Co., Ltd.

  Tax ID : 0105543090004

  125 Soi Mittrapap Village Part 1, Srinakarin Road, Nongbon, Praves, BKK, 10250

  Tel. : 02-7526523-6, 02-7213465-7, 02-7214809-10

  Mobile : 089-1680003, 086-0020044, 087-8301113, 089-1685002

  E-mail: apdagroup@apdagroup.com, showroomapda@gmail.com, seaconapda@gmail.com

อุปกรณ์ ออก บูธ,เช่า อุปกรณ์ จัด งาน, โต๊ะ ออก บูธ, อุปกรณ์ จัด บูธ, roll up ราคา, ป้าย ออก บูธ, เช่า อุปกรณ์ จัด งาน แต่งงาน, โต๊ะ ชง ชิม, บูธ ชง ชิม, เช่า โต๊ะ เก้าอี้, บูธ สํา เร็ จ รูป, เช่า บูธ, ออกแบบ บูธ, ป้าย roll up, รับ ออกแบบ บูธ, เช่า เวที, ป้าย backdrop, เวที สำเร็จรูป, backdrop ราคา, ธง ญี่ปุ่น ราคา, ชั้น วาง โบ ร ชัวร์,pull frame, เช่า backdrop งาน แต่ง, รับ จัด ซุ้ม งาน แต่ง, เช่า backdrop, roll up ขนาด